Home » Intrebari si raspunsuri » Ce drepturi am ca angajat?

Ce drepturi am ca angajat?

Home » Intrebari si raspunsuri » Ce drepturi am ca angajat?

Angajatorul nu vrea să îmi plătească remunerația stabilită, eventual plătește mai puțin. Ce să fac?

Dacă salariul dvs. nu a fost plătit în termenul stabilit de angajat, urmați pașii de mai jos:

Există un salariu minim stabilit? Care este acesta? Ce înseamnă salariu garantat?

 1. Da, în RC există un salariu minim pentru muncitorii din state terțe. Informații detaliate despre salariul minim puteți găsi în Ordonanța de Guvern de aici.

 2. Salariul garantat reprezintă cel mai mic salariu stabilit pentru o activitate care vizează un anumit tip de muncă, în funcție de complexitate, responsabilitate și gradul de solicitare. Cel mai mic nivel al salariului garantat nu poate fi mai mic decât salariul minim. Cuantumul salariului garantat îl puteți găsi aici.

În calitate de angajat am drept la concediu?

Dacă desfășurați o activitate în baza unui contract individual de muncă pentru un an calendaristic aveți drept la concediu de odihnă de cel puțin 4 săptămâni într-un an calendaristic. În cazul în care lucrați cu întreruperi pe perioada unui an pentru același angajator, perioada de concediu la care aveți dreptul se scurtează corespunzător. Pe perioada concediului primiți un salariu în cuantumul câștiului mediu. Termenele concediului sunt stabilite sau aprobate de angajator.

Pot să demisionez de pe o zi pe alta?

 1. Dacă sunteți încă în perioada de probă, puteți încheia colaborarea în scris, în timpul perioadei de probă. Într-un astfel de caz, raportul de muncă încetează în ziua predării acestei încheieri către angajator, cu excepția cazului în care se menționează o altă zi.

 2. Dacă nu mai sunteți în perioada de probă sau nu vă înțelegeți în scris cu angajatorul cu privire la încetarea raportului de muncă, atunci puteți înceta raportul de muncă imediat numai dacă:

Sunt protejat de perioada de preaviz?

 1. În cazul în care sunteți angajat, perioada legală de preaviz este de cel puțin două luni și începe în prima zi a lunii calendaristice următoare datei înmânării notificării și se termină în ultima zi a lunii calendaristice corespunzătoare.

 2. În cazul CPP / CC, perioada de preaviz este de 15 zile.

 3. În anumite condiții (încălcarea îndatoririlor angajatului etc.), încetarea raportului de muncă poate fi imediată, fără preaviz.

Am dreptul la îngrijiri medicale gratuite?

Dacă aveți stabilită asigurarea de sănătate privată (mai multe informații despre obligativitatea de a avea asigurare de sănătate găsiți la întrebarea „Trebuie să închei asigurare de sănătate?“) sau dacă sunteți introdus în sistemul public de asigurări de sănătate (de ex. dacă sunteți angajat legal sau aveți permis de ședere permanentă), aveți dreptul la acordarea de îngrijiri medicale necesare, medicamente și materiale medicale gratuit. Anumite medicamente sunt acoperite integral de asigurare, pentru altele însă plătește pacientul. Luați în considerare că, de regulă, asigurările de sănătate private nu acoperă toate procedurile medicale, nu plătesc toți furnizorii de servicii medicale și nu sunt echivalentele asigurărilor publice de sănătate.

Mai multe informații despre condițiile de asigurare de sănătate: Siguranța și sănătatea la locul de muncă (SSM), protecția sănătății și străinii, Întrebare „Cum e cu asigurarea de sănătate?“

Pot avea „concediu medical“?

Dacă vă aflați în incapacitate temporară de a lucra, aveți dreptul la concediu medical. Persoanele care sunt vinovate de starea temporară de incapacitate de muncă nu au dreptul la concediu medical cu plată. Pe perioada bolii, angajatorul nu vă poate concedia.

Incapacitatea temporară de muncă trebuie confirmată de un medic, nu este suficient să fiți bolnav.

Ce înseamnă asigurări sociale în RC? Am dreptul la acestea?

 1. Asigurările sociale sunt un ajutor de la stat, în bani, pentru plătitorii de asigurări sociale. Cuprind asigurarea de pensie, asigurarea medicală și contribuția la asigurările de șomaj.

 2. Da, aveți dreptul la asigurări sociale dacă îndepliniți anumite condiții. Mai multe informații găsiți aici.

Am dreptul la consiliere socială, juridică, la cursuri?

Dacă aveți nevoie de consiliere în ceea ce privește șederea dvs. în RC în domeniul sănătății, piața muncii sau aveți nevoie de ajutorul unui avocat, puteți folosi serviciile de consiliere socială sau juridică de specialitate pe care le oferă organizațiile care se ocupă de sprijinirea cetățenilor străini – lista acestora este aici. Pentru Praga există și portalul icpraha.com, care oferă servicii de consiliere juridică pentru străini, dar și alte servicii. Pentru străinii din state terțe acestea sunt de obicei gratuite.

Trebuie să parcurg cursul de integrare și adaptare?

Nu, această obligație se aplică numai străinilor din așa-numitele țări terțe care nu sunt membrii familiei unui cetățean al UE.

Am dreptul la ajutor social de stat (alocație pentru copii, indemnizație parentală, ajutor pentru locuință, ajutor de maternitate, ajutor de înmormântare etc.)?

Drept la ajutoare sociale au următoarele persoane:

 1. o persoană care are drept de ședere permanentă în RC, dacă are și domiciliul pe teritoriu (inclusiv cetățenii UE),

 2. străinii înregistrați pentru rezidență pe teritoriul RC, la 365 de zile de la data înregistrării pentru rezidență în Republica Cehă (inclusiv cetățenii UE),

 3. străinii cu vârsta sub 1 an, născuți în Republica Cehă și înregistrați pentru rezidență în Republica Cehă,

 4. străinii care dețin un permis de ședere permanentă cu statutul juridic acordat de rezident pe termen lung în UE pe teritoriul altui stat membru al UE și cărora li s-a eliberat un permis de ședere pe termen lung al unui rezident al altui stat membru UE în RC și membrii familiei acestora,

 5. străinii cărora li s-a eliberat un permis de ședere pe termen lung în RC în scopul prestării unei munci care necesită calificări înalte,

 6. străinii cărora li s-a eliberat o carte de muncă,

 7. și alte grupuri enumerate în Legea privind ajutorul social de stat.
  dacă au reședința pe teritoriul Republicii Cehe.

  Persoana are reședința în Republica Cehă mai ales dacă rămâne aici pentru o perioadă lungă de timp, are un loc de muncă remunerat, locuiește aici cu familia, încheie școala obligatorie sau se pregătește sistematic pentru ocupația viitoare sau există alte motive, interese sau activități importante, a căror interconectare dovedește legătura acestei persoane cu Republica Cehă.

 8. Totodată, drept la ajutor social de stat au cetățenii Uniunii Europene și membrii apropiați ai familiilor acestora care sunt specificați în reglementările UE direct aplicabile – Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliul.

 9. Cererile de acordare a ajutoarelor social de stat se depun la filiala regională a Oficiului de Muncă din Republica Cehă, în funcție de reședința persoanei care are dreptul la ajutoare, adică a persoanei autorizate.