Работата на гражданите на ЕС в Чешката република

Интересувате ли се от законна работа в Чешката република?

Искате ли да избегнете неприятности свързани с незаконната работа и незаконния престой в Чешката република, като глоби или екстрадиране?

Бихте ли искали да знаете какво се счита за незаконна работа на чужденци в Чешката Република?

Работите ли незаконно в Чешката република и бихте ли желали ли да узаконите позицията си?

Искате ли да научите за възможностите за работа в Чешката република?

Бихте ли искали да разберете какви предимства носи законната работа в Чешката република и обратно, какви затруднения са свързани с незаконната работа?

Този уебсайт е предназначен за граждани на ЕС и членове на техните семейства, които се интересуват от законно извършване на работна дейност в Чешката република, или които евентуално работят в Чешката република незаконно, но биха искали да узаконят статута си. Поради това той предлага полезни и практически отговори на въпроси относно:

  • пребиваването на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства в Чешката република
  • условията за извършване на правна работна дейност в Чешката република
  • основна информация за трудово-правните отношения в Чешката република
  • предимства от законната работа в Чешката република
  • обяснение на това, кое се има предвид като незаконна работа на чужденците в Чешката република
  • последици и рискове, свързани с незаконната работа в Чешката република
  • права в областта на здравеопазването и социалното осигуряване