Praca obywateli UE w Republice Czeskiej

Czy jesteś zainteresowany legalną pracą w Republice Czeskiej?

Chcesz zapobiec problemom związanym z podjęciem nielegalnej pracy oraz nielegalnym pobytem na terenie RCz, tj. grzywnom albo wydaleniu?

Potrzebujesz informacje o tym, co jest w Republice Czeskiej uważane za nielegalną pracę cudzoziemców?

Pracujesz w Republice Czeskiej nielegalnie i chcesz zalegalizować swój status?

Potrzebujesz informacji dotyczących możliwości zatrudnienia w Republice Czeskiej?

Chcesz sprawdzić, jakie są zalety legalnego zatrudnienia w Republice Czeskiej oraz konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem?

Niniejsze strony internetowe przeznaczone są dla obywateli UE oraz członków ich rodzin, zainteresowanych legalnym wykonywaniem pracy w Republice Czeskiej, ewentualnie nielegalnie wykonujących pracę w RCz, jednak dążących do zalegalizowania swojego statusu. Przynoszą więc pożyteczne i praktyczne odpowiedzi dotyczące:

  • pobytu obywateli UE oraz członków ich rodzin na terenie RCz
  • warunków legalnego wykonywania pracy w RCz
  • podstawowych informacji o stosunkach pracowniczych w RCz
  • zalet legalnego wykonywania pracy w RCz
  • objaśnienia pojęcia nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców w RCz
  • konsekwencji i ryzyk związanych z nielegalnym wykonywaniem pracy w RCz
  • uprawnień w zakresie opieki zdrowotnej oraz ubezpieczenia społecznego