Práce občanů EU v České republice

Máte zájem pracovat v České republice legálně?

Chcete se vyhnout nepříjemnostem spojeným s nelegální prací a nelegálním pobytem v ČR, jakými jsou pokuty či vyhoštění?

Rádi byste se dozvěděli, co všechno je v ČR považováno za nelegální práci cizinců?

Pracujete v ČR nelegálně a rádi byste své postavení legalizovali?

Uvažujete výhledově o nabytí státního občanství ČR?

Potřebujete se dozvědět informace o možnostech práce v ČR?

Chtěli byste zjistit, jaké výhody přináší legální práce v ČR a naopak jaká úskalí jsou spojena s nelegální prací?

Tyto webové stránky jsou určeny občanům EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří mají zájem vykonávat legálně pracovní činnost v České republice, případně pracují v ČR sice nelegálně, ale rádi by svůj status zlegalizovali. Nabízejí proto užitečné a praktické odpovědi na otázky týkající se:

  • pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků na území ČR
  • podmínek výkonu legální pracovní činnosti v ČR
  • základních informací o pracovněprávních vztazích v ČR
  • výhod legální práce v ČR
  • vysvětlení, co se rozumí nelegální prací cizinců v ČR
  • důsledků a rizik spojených s nelegální prací v ČR
  • práv cizinců v oblasti zdravotní péče a sociálního zabezpečení