Home » Intrebari si raspunsuri » Sosirea în Republica Cehă şi condiţii de muncă

Sosirea în Republica Cehă şi condiţii de muncă

Home » Intrebari si raspunsuri » Sosirea în Republica Cehă şi condiţii de muncă

Ce se consideră muncă ilegală în Republica Cehă?

 1. În RC, prin muncă ilegală se înțelege munca pe care o prestează oamenii în afara unui raport contractual, adică fără contract individual de muncă,  contractul de prestări servicii (denumit în continuare doar „CPS“), contract de colaborare (denumit în continuare doar „CC“). Totodată, se consideră drept muncă ilegală munca prestată de un străin în contradicție cu permisul de angajare emis sau fără acest permis, în contradicție cu cartea de angajat, cartea de angajat transferat în cadrul aceleiași companii sau cu cartea albastră. Totodată, muncă ilegală este în cazurile în care un străin lucrează fără să aibă permis de ședere valabil pe teritoriul RC .*În scopul angajării angajaților din străinătate, conform Legii privind ocuparea forței de muncă, cetățenii Uniunii Europene și membrii familiei acestuia și membrii familiei unui cetățean al Republicii Cehe nu sunt considerați străini.

 2. De asemenea, așa-numitul sistem la negru este considerat drept muncă ilegală. Este vorba despre ascunderea unui raport de muncă de facto printr-un alt contract (cel mai adesea este un contract de reprezentare comercială, un contract de mandat, un contract de intermediere sau un contract de colaborare de tip Smlouva o dílo). Persoana în cauză desfășoară apoi activități obișnuite pentru antreprenor la fel ca angajații acestuia, se află într-o poziție de subordonare față de antreprenor, însă în mod formal acționează ca un antreprenor independent. Munca dependentă poate fi prestată exclusiv în cadrul unui raport de muncă de bază.

 3. În scopul angajării cetățenilor UE, cea mai frecventă situație în care poate apărea munca ilegală este munca dependentă în afara unui raport de muncă. De asemenea, se poate întâmpla ca un cetățean al UE să fie expulzat pe baza unei decizii administrative sau penale – să primească interdicție de ședere în RC (acest lucru se poate întâmpla cetățenilor UE numai dacă pune în pericol securitatea statului, pentru deranjarea gravă a liniștii publice sau dacă pune în pericol sănătatea publică). Într-un astfel de caz, prestarea unei munci dependente în perioada de valabilitate a expulzării ar reprezenta, de asemenea, prestarea unei munci ilegale, din cauza șederii neautorizate pe teritoriul RC.

În scopul angajării membrilor de familie ai cetățenilor UE, cele două situații menționate mai sus sunt considerate muncă ilegală – adică prestarea unei munci dependente în afara raportului de muncă sau fără permis de ședere valabil.

Care sunt principalele avantaje ale muncii prestate în conformitate cu legea?

 1. Dacă sunteți un angajat legal și îndepliniți anumite condiții, în funcție de tipul contractului dumneavoastră (contract individual de muncă, CC, CPS) puteți beneficia de avantajele corespunzătoare. De exemplu, de o perioadă fixă de muncă și o perioadă de odihnă, de o lungime maximă a turei de lucru și de dreptul la pauză de masă, de un salariu minim fix, de dreptul la concediu, asigurare de sănătate și dreptul la îngrijiri se sănătate gratuite sau compensații pentru accidente de muncă și boli profesionale, asigurare socială și dreptul la prestații de asigurări sociale, protejarea perioadei de preaviz și compensații etc. Unele avantaje menționate pot viza și angajații care prestează muncă ilegală, însă sunt mai dificil de obținut din partea angajaților.

 2. Existența unor venituri legale contribuie semnificativ la posibilitatea de a obține permis de ședere permanentă și apoi cetățenia RC. În luarea deciziei de atribuire a cetățeniei RC se ia în considerare integrarea dvs. în societate și din punct de vedere al muncii. Mai multe informații despre atribuirea cetățeniei și îndeplinirea condițiilor necesare veți găsi aici.

Cum poate un cetățean al UE să intre în mod legitim pe teritoriul RC?

Cetățenii UE nu au nevoie de niciun permis special pentru a intra pe teritoriul Republicii Cehe, intrarea fiind garantată de așa-numitul drept de liberă circulație a persoanelor în cadrul UE. Dacă un cetățean al UE decide să-și oficializeze șederea în Republica Cehă, acesta poate solicita Ministerului de Interne o adeverință de înregistrare, care se eliberează pentru cetățenii UE care intenționează să rămână în RC mai mult de 3 luni.

Cum poate un membru de familie al unui cetățean al EU intra legal în RC?

Legea distinge între așa-zișii membri de familiei apropiați și cei îndepărtați ai unui cetățean UE.

 1. În cazul membrilor apropiați ai familiei (în special soț, soție), este necesar să  se solicite cel puțin eliberarea unei vize (oarecare) pentru o ședere de până la 90 de zile (așa-numita viză de scurtă durată), în baza căreia străinul sosește în Republica Cehă și ulterior, la un punct de lucru al Ministerul de Interne, va depune o cerere pentru un permis de ședere temporară. Pe această viză pe termen scurt se bazează șederea în baza așa-numitei relații fără viză. În cazul în care un străin se află deja legal pe teritoriul Republicii Cehe, acesta poate solicita un permis de ședere temporară la un punct de lucru al Ministerului de Interne în orice moment pe perioada de valabilitate a permisului său de ședere.

 2. În cazul membrilor de familie îndepărtați (în special o relație permanentă documentată cu un cetățean al UE), este necesar să se solicite prin intermediul ambasadei Republicii Cehe un tip special de viză de scurtă ședere pentru membrii familiei unui cetățean al UE, în baza căreia străinul sosește  pe teritoriul Republicii Cehe, iar la punctul de lucru al Ministerului de Interne va depune o cerere de eliberare a unui permis de ședere temporară. Dacă un străin se află deja legal în Republica Cehă pe baza unei vize pentru o ședere mai mare de 90 de zile (așa-numita viză pe termen lung) sau a unui permis de ședere pe termen lung (inclusiv carte de angajat, carte albastră și carte de angajat transferat în cadrul companiei), acesta poate solicita un permis de ședere temporară la punctul de lucru al Ministerului de Interne în orice moment pe durata valabilității permisului său de ședere.

În plus, un membru de familie al unui cetățean al UE poate intra legal pe teritoriul RC și poate locui legal acolo pentru o perioadă de 3 luni dacă deține un permis de ședere valabil eliberat de un alt stat membru.

Care este primul lucru pe care trebuie să-l fac după ce ajung în RC?

 1. Un cetățean al UE are obligația de a declara locul de reședință la departamentul local competent al Poliției pentru Străini în termen de 30 de zile de la data intrării pe teritoriul Republicii Cehe, dacă șederea sa estimată este mai mare de 30 de zile. Această obligație se aplică totodată membrilor familiei cetățeanului UE dacă cetățeanul UE are reședința pe teritoriul RC.

 2. Cu toate acestea, dacă un membru de familie al unui cetățean al UE a sosit în RC în baza unei vize de scurtă durată, acesta este obligat să se prezinte la biroul Poliției pentru Străini în termen de 3 zile lucrătoare pentru a-și declara locul de reședință pe teritoriul RC.

Ce documente trebuie să am pentru a lucra legal în RC? Și dacă obțin documentele corespunzătoare, ce fel de muncă pot presta?

Cetățenii UE pot presta muncă dependentă în Republica Cehă fără restricții, adică în aceleași condiții ca cetățenii cehi.

 1. Conform legii, membrii familiei unui cetățean UE au același statut ca cetățenii cehi din punct de vedere al angajării, însă au nevoie de un permis de ședere valabil.

 2. Pentru ca un membru de familie al unui cetățean al UE să fie angajat legal în Republica Cehă, are nevoie de un permis de ședere temporară deja eliberat sau este suficient dacă a depus o cerere pentru eliberarea unui permis de ședere temporară la Ministerul de Interne și are dreptul de a locui în RC. Dreptul unui străin de a rămâne pe teritoriul RC până la decizia privind cererea de eliberare a unui permis de ședere temporară este marcat cu un autocolant sub formă de viză pentru o ședere mai mare de 90 de zile în documentul de călătorie al străinului. 

  Adeverința de depunere a cererii pentru eliberarea unui permis de ședere temporară în sine nu reprezintă un document care să ateste legitimitatea șederii străinului pe teritoriul RC! Prin urmare, este întotdeauna necesar să se verifice dacă un străin are dreptul de a lucra.

  Pentru mai multe informații despre angajarea membrilor de familie ai cetățenilor UE, vizitați website-ul Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale. Totuși, rețineți că trebuie să autorizație de reședință în Republica Cehă chiar dacă sunteți membru de familie al unui cetățean al UE.

 3. Prestarea muncii în situația în care un membru de familie al unui cetățean al UE locuiește ilegal în RC este muncă ilegală.

 4. Condițiile de prestare a muncii (tip, loc etc.) sunt specificate în contractul de muncă, contractul de prestări servicii sau în contractul de colaborare.

Ce sunt contractul individual de muncă, contractul de prestări servicii (DPP), contractul de colaborare (DPČ)? Ce trebuie să conțină aceste tipuri de contract?

 1. Pe scurt, acestea sunt în principiu contracte scrise în baza cărora puteți munci în RC.

 2. Contractul individual de muncă trebuie să conțină: tipul de muncă pe care trebuie să îl desfășoare angajatul pentru angajator, locul sau locurile desfășurării activității și ziua începerii serviciului. Contractul individual de muncă trebuie încheiat sub formă scrisă. Avantajul contractului de muncă este în primul rând protecția mai mare pe care o oferă angajatului (adică Dvs.) în cazul desfacerii raportului de muncă (protecție oferită de perioada de preaviz salariu compensatoriu, salariul fix etc.).

 3. Contractul de prestări servicii  (Dohoda o Provedení Práce – DPP) este un contract pentru un anumit conținut de muncă ce nu poate depăși 300 de ore într-un an calendaristic. Contractul de prestări servicii trebuie încheiat sub formă scrisă. În acest contract trebuie specificată sarcina de lucru, remunerația fixată pentru efectuarea muncii, conținutul și perioada muncii în care trebuie realizată sarcina de lucru. Totodată, trebuie specificată perioada pentru care se încheie un contract de prestări servicii.

 4. Contractul de colaborare (Dohoda o Provedení Činnosti – DPČ) este un acord prin intermediul căruia este posibil lucrul în cuantum de până la 20 de ore pe săptămână, dar spre deosebire de contractul de prestări servicii , nu există limita anuală de 300 de ore pentru un an calendaristic. Contractul trebuie încheiat sub formă scrisă și trebuie să precizeze munca asupra căreia s-a convenit, perioada de lucru, remunerația și perioada pentru care se încheie contractul.

Pe cine pot contacta în cazul în care am nevoie de ajutor pentru rezolvarea documentelor pentru a lucra în RC? Am dreptul la un interpret?

Ajutor pentru a comunica cu autoritățile și cu alte instituții, inclusiv interpretare într-o limbă străină furnizată gratuit pentru cetățeni străini, puteți găsi aici.

Sunt membru familiei unui cetățean al UE, am intrat legal în Republica Cehă, dar am început să lucrez sau lucrez în perioada în care nu mai am un permis de ședere valabil. Lucrez ilegal? Ce trebuie să fac în acest caz pentru a intra în legalitate cu munca?

Da, dacă lucrați în RC ca membru de familie al unui cetățean al UE fără un permis de ședere valabil, desfășurați o muncă ilegală. Dacă doriți să vă remediați situația, va trebui să obțineți un permis de ședere valabil. Faceți o cerere de asistență la una dintre organizațiile pentru sprijinirea străinilor (lista poate fi găsită aici).

Locuiesc legal în RC, dar nu pot găsi un loc de muncă, am dreptul la ajutor de șomaj în acest caz?

 1. Au dreptul la indemnizație de şomaj acele persoane care, în baza cererii, după îndeplinirea condițiilor legale, au fost înscrise în registrul de evidenţă a solicitanţilor de loc de muncă ţinut de oficiul pentru ocuparea forţei de muncă. Solicitant de loc de muncă poate fi un cetățean al UE sau un membru al familiei acestuia cu reședința în RC. Prin locul de reședință se înțelege adresa domiciliului permanent sau temporar declarat, pe teritoriul RC sau locul unde locuiește o persoană pe teritoriul RC.

 2. Aveți aceleași drepturi la indemnizația de șomaj ca un cetățean al Republicii Cehe, dacă locuiți în Republica Cehă, dacă ați fost angajat sau ați desfășurat orice altă activitate lucrativă pentru care s-a plătit „contribuția la pensie” cel puțin 12 luni în ultimii doi ani înainte de a solicita indemnizația de șomaj, ați solicitat sprijinul biroului de ocupare a forței de muncă la care sunteți înregistrat pe lista solicitanților de loc de muncă și nu primiți pensie pe motiv de vârstă.