Úvodní strana » Odkazy

Odkazy

Úvodní strana » Odkazy

Detailní informace o možnostech pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků, např. o osvědčení o registraci, povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU a také o vstupu na trh práce těchto kategorií osob, můžete nalézt na webových stránkách:

Ministerstva vnitra

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstva práce a sociálních věcí

Seznam organizací, které se zabývají podporou a integrací cizinců naleznete ZDE.

Pro území hlavního města Prahy pak ještě existuje portál icpraha.com, který poskytuje služby právního poradenství pro cizince, ale i jiné služby. Pro občany EU a jejich rodinné příslušníky jsou služby obvykle zdarma.