Úvodní strana » Otázky a odpovědi » Rizika nelegálního zaměstnávání

Rizika nelegálního zaměstnávání

Úvodní strana » Otázky a odpovědi » Rizika nelegálního zaměstnávání

Rizika nelegálního zaměstnávání

Mohu dostat pokutu?

Ano, můžete. Pokud vykonáváte nelegální práci, jedná se o přestupek, za který je stanovena pokuta až do výše 100 000 Kč. Pokud byste se však zdržovali na pracovišti při výkonu práce a neprokážete svou totožnost např. občanským průkazem, cestovním dokladem, hrozí vám pokuta až do výše 200 000 Kč.

Mohu být vyhoštěn?

  1. Pokud jste občanem EU nebo blízkým rodinným příslušníkem občana EU, může vám být zakázán pobyt na území ČR jen pokud ohrožujete bezpečnost státu, závažným způsobem narušujete veřejný pořádek nebo ohrožujete veřejné zdraví.

  2. Vzdálený rodinný příslušník občana EU může být vyhoštěn z vícero důvodů. Je tomu tak například v situaci, kdy cizinec na území ČR pobývá bez platného oprávnění k pobytu či vykonává nelegální práci. V takových případech může doba vyhoštění dosáhnout 5 let, respektive 3 let. Po dobu platnosti vyhoštění není oprávněn vstoupit na území EU.

Jaké další důsledky nelegální zaměstnávání přináší?

Pro zaměstnavatele může mít umožnění výkonu nelegální práce zásadní dopady například ve věci budoucího zaměstnávání cizinců ze třetích zemí, možnosti čerpání příspěvků, investičních pobídek či vyřazení volných pracovních míst z příslušných evidencí.

Jsem trestněprávně odpovědný, pokud úmyslně pracuji nelegálně?

Vy trestně odpovědný nejste, trestně odpovědný může být pouze Váš zaměstnavatel.

Pokud státní orgány zjistí, že pracuji nelegálně, mohou mi zpětně vzít vydělané peníze? Popřípadě mohou je vzít mé rodině, když jsem je už poslal domů?

Postih nelegálně pracujícího zaměstnance je zajištěn hlavně pokutou, která může být zaměstnanci uložena. Vámi vydělané peníze však vaší rodině odebrány nebudou.