Úvodní strana » Úvod » Podrobnější úvodní informace

Podrobnější úvodní informace

Úvodní strana » Úvod » Podrobnější úvodní informace

Tyto webové stránky jsou určeny pro pracovníky pocházející ze států Evropské unie (EU) a rodinné příslušníky občana některého ze států EU. Kdo je rodinným příslušníkem občana EU stanoví § 15a a § 180f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Kdo je občan EU a rodinný příslušník občana EU?

Občanem EU je občan Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska a Švédska. Obdobná práva se vztahují též na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, a občany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na které se vztahuje část druhá výstupové dohody (tzv. Brexit).

Tzv. blízký rodinný příslušník občana EU je rodinný příslušník občana kteréhokoli z výše uvedených států (včetně občana ČR přihlášeného k trvalému pobytu na území), který je:

Za tzv. vzdáleného rodinného příslušníka občana EU se považuje i cizinec, který prokáže, že:

Zdroj: www.mvcr.cz

Těmto skupinám osob by měly přiblížit a shrnout jejich základní práva a povinnosti, kterými na území České republiky (ČR) disponují. Stránky se pomocí metody FAQ snaží předložit nejčastější otázky a odpovědi na pracovní a životní situace, se kterými se mohou tyto osoby na území ČR setkat.

Informace poskytnuté na těchto webových stránkách jsou pouze orientačního charakteru a odpovídají stavu právní úpravy ke dni 1. 12. 2021.

Podrobnější úvodní stránce