Úvodní strana » Otázky a odpovědi » Jak poznat, jestli konám práci v souladu se zákonem?

Jak poznat, jestli konám práci v souladu se zákonem?

Úvodní strana » Otázky a odpovědi » Jak poznat, jestli konám práci v souladu se zákonem?

Jak poznat, jestli jsem nebo nejsem legální zaměstnanec?V případě, že mi práci v ČR zprostředkuje agentura práce, znamená to, že za mě automaticky vyřizuje všechna nutná povolení a oprávnění? Co za mě vše agentura zařídí?

V případě, že mi práci v ČR zprostředkuje agentura práce, znamená to, že za mě automaticky vyřizuje všechna nutná povolení a oprávnění? Co vše za mě agentura zařídí?

Nikoli. Agentura vám může pomoci hledat pracovní místo, pomoci s formalitami při vyřízení oprávnění k pobytu (pokud ho potřebujete), zdravotním pojištěním, ubytováním a dalšími službami, avšak odpovědnost za to nesete vy sami.

Platím daně/odvody sám, nebo je za mě odvádí zaměstnavatel?

Daně by za vás měl odvádět zaměstnavatel, a to ode dne nástupu do zaměstnání. Ze mzdy se odvádí daň z příjmu, příspěvek na sociální zabezpečení a pojistné na zdravotní pojištění. Pokud vám tyto platby zaměstnavatel strhává ze mzdy, je to signál, že vykonáváte práci v souladu se zákonem, spolehnout se na to však nemůžete. Prostřednictvím ePortálu ČSSZ je možné kdykoli zkontrolovat, jaké informace o jeho pojištění Česká správa sociálního zabezpečení vede. Čím dříve se podaří zjistit, že vedené informace případně neodpovídají skutečnému stavu, tím dříve je možné zajistit nápravu. V případě podezření, že za něho zaměstnavatel neodvádí pojistné na zdravotní pojištění, by měl zaměstnanec informovat svoji zdravotní pojišťovnu. Zaměstnanci, za které jejich zaměstnavatel neplatí řádně pojistné na zdravotní pojištění, však nemohou v žádném případě mít problém, když by potřebovali zdravotní péči

Musím peníze, které vydělám, následně ve svém domovském státu zdanit?

ČR má uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění s těmito státy. Pokud Váš stát je mezi nimi, Váš výdělek se daní pouze ve státě, který je zdrojem příjmu.

Jak poznám, že agentura práce v ČR, která mě zaměstnává, je oprávněna tuto činnost vykonávat?

Seznam agentur práce a jejich oprávnění naleznete ZDE. Pokud by vám služby agentury práce nabízel kdokoliv jiný, není agenturou práce. Agentura práce od vás nemůže požadovat žádné poplatky (za zprostředkování práce, srážky ze mzdy apod.).

Pokud jsem zaměstnanec společnosti, která má sídlo v jiném členském státě EU a která za mě odvádí sociální a zdravotní pojištění, mohu pracovat také v ČR?

Pokud Vás do ČR vyšle zaměstnavatel za účelem poskytování služeb, můžete pracovat na území ČR bez dodatečného oprávnění.

​​​​​​​Kdo nese odpovědnost za výkon nelegální práce?

  1. Odpovědnost dopadá jak na zaměstnavatele, tak na zaměstnance. Zaměstnavatel může dostat pokutu až ve výši 10 000 000 Kč; pokuty a další rizika, která hrozí zaměstnanci vykonávajícímu nelegální práci, naleznete v části „Rizika nelegálního zaměstnávání“.

  2. Pokud vykonáváte nelegální práci, nemůžete se své odpovědnosti zprostit poukázáním na to, že neznáte právní předpisy.

Jsem rodinný příslušník občana EU a bylo mi uděleno povolení k přechodnému pobytu. Co mi toto oprávnění umožňuje ve vztahu k ostatním státům schengenského prostoru?

Povolení k přechodnému pobytu zároveň opravňuje rodinného příslušníka občana EU k pohybu a krátkodobému pobytu (maximálně po dobu 90 dnů v jakémkoli 180denním období) v ostatních státech schengenského prostoru.