Úvodní strana » Home » Bardziej szczegółowe informacje wstępne

Bardziej szczegółowe informacje wstępne

Úvodní strana » Home » Bardziej szczegółowe informacje wstępne

Niniejsze strony internetowe przeznaczone są dla pracowników pochodzących z krajów Unii Europejskiej (UE) oraz członków rodziny obywatela niektórego z państw UE. Definicja członka rodziny obywatela UE wynika z § 15a i § 180f ustawy nr 326/1999 Dz. w sprawie pobytu cudzoziemców na terenie Republiki Czeskiej.

Kto jest obywatelem UE i kto członkiem rodziny obywatela UE?

Obywatelem UE jest obywatel Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Chorwacji, Irlandii, Włoch, Cypru, Litwy, Łotwy, Lucemburga, Węgier, Malty, Niemiec, Holandii, Polski, Portugalii, Austrii, Rumunii, Grecji, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii oraz Szwecji. Takie same prawa mają również obywatele Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii oraz obywatele  Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, których dotyczy część druga ugody brexitowej.

 

Tzw. bliski członek rodziny obywatela UE to członek rodziny obywatela któregokolwiek z wyżej wymienionych państw (razem z obywatelem Republiki Czeskiej zameldowanym na pobyt stały na terytorium), który jest:

Za tzw. dalekiego członka rodziny obywatela Unii Europejskiej jest uważany również cudzoziemiec, który udowodni, iż:

Źródło: www.mvcr.cz

Wymienione grupy osób mogą tutaj znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat ich podstawowych praw i obowiązków na terytorium Republiki Czeskiej (RCz). Strony za pomocą metody FAQ przedstawiają najczęstsze pytania i odpowiedzi związane z sprawami pracy i życia, z którymi mogą się wymienione osoby spotkać na terytorium RCz.

Informacje udzielane za pośrednictwem niniejszych stron internetowych mają tylko orientacyjny charakter i odpowiadają stanowi przepisów prawa na dzień 1. 12. 2021.