Linki

Úvodní strana » Linki

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pobytu obywateli UE oraz członków ich rodziny, np. zaświadczenie rejestracji, pozwolenie na pobyt czasowy członka rodziny obywatela UE oraz wejścia wymienionych kategorii osób na rynek pracy można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych

Lista organizacji zajmujących się wsparciem oraz integracją cudzoziemców: www.pracevceskerepublice.cz

Na terenie miasta stołecznego Pragi funkcjonuje dodatkowo portal: icpraha.com, świadczący usługi doradcze dla cudzoziemców oraz inne usługi. Dla obywateli UE oraz członków ich rodzin są wymienione usługi zwykle bezpłatne.

Odkazy