Home » Линкове

Линкове

Home » Линкове

Link-uri:

Подробна информация за възможностите за пребиваване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, например  свидетелства за регистрация,  разрешения за временно пребиваване за член на семейството на гражданин на ЕС, както и за влизане на пазара на труда на  тези категории лица, можете да намерите на уебсайта:

Министерство на вътрешните работи

Министерство на външните работи

Министерство на труда и социалните въпроси

Списък на организациите, които се занимават  с насърчаване и интеграцията на чужденци: www.pracevceskerepublice.cz.

За територията на столицата Прага има и портал: icpraha.com, който предоставя услуги за правни консултации за чужденци, както и други услуги. Услугите обикновено са безплатни за гражданите на ЕС и членовете на техните семейства.