Home » Въпроси и отговори » Как да разбера дали върша работа в съответствие със закона?

Как да разбера дали върша работа в съответствие със закона?

Home » Въпроси и отговори » Как да разбера дали върша работа в съответствие със закона?

CUM ÎMI DAU SEAMA DACĂ SUNT SAU NU ANGAJAT LEGAL?

Ако за работата ми в Чешката република е посредник агенция по заетостта, това означава ли, че тя автоматично урежда всички необходими разрешителни и разрешения за мен? Какво ще направи агенцията за мен?

В никакъв случай. Агенцията може да ви помогне да търсите работа, да помогне с формалностите по получаване на разрешение за пребиваване (ако имате нужда от такава), здравна осигуровка, настаняване и други услуги, но вие самите носите отговорност за това.

Сам ли плащам данъците/налозите или работодателят ми ги плаща вместо мен?

Данъците за вас би трябвало да бъдат платени от вашия работодател от датата на вашето начало на заетостта. От заплатата се плаща данъка от дохода, вноска  за социална осигуровка и здравноосигурителната вноска.

  Ако вашият работодател удържа тези плащания от заплатата ви, това е сигнал, че вършите работа в съответствие със закона, но не можете да разчитате на това. Чрез ePortal на“ČSSZ“ е възможно да се провери по всяко време каква информация е посочена от чешката социалноосигурителна администрация за застраховката си.  Колкото по-скоро е възможно да се разбере, че съхраняваната информация може да не съответства на действителната ситуация, толкова по-скоро е възможно да се осигури коригиране. В случай на подозрение, че работодателят ви не плаща здравната ви осигуровка. Служителите, за които работодателят им обаче не плаща правилно здравноосигурителните си премии, по никакъв начин не могат да имат проблем, когато биха се нуждаели от здравна грижа.

Трябва ли да облагам парите, които печеля в родната си държава?

Чешката република е сключила договор за предпазване за двойно данъчно облагане със следните държави. Ако държавата ви е сред тях, приходите ви се облагат само в държавата, която е източник на доходи.

Как да разбера, че агенцията по заетостта в Чешката република, която ме наема, има право да изпълнява тази дейност?

Списък на агенциите по заетостта и техните разрешения ще намерите тук. Ако някой друг ви предложи услугите на агенция по заетостта, това не е агенция по заетостта. Агенцията по заетостта не може да изисква никакви такси от Вас (за уреждане на работа, удръжки от заплатите и др. ).

Ако съм служител на фирма, чието седалище се намира в друга държава — членка на ЕС, и което плаща социално и здравно осигуряване за мен, мога ли да работя и в Чешката република?

Ако вашият работодател временно Ви изпрати в Чешката република с цел предоставяне на услуги, можете да работите в Чешката република без допълнително разрешение.

Кой носи отговорност за извършването на незаконна работа?

  1. Отговорността пада както върху работодателя, така и върху служителя. Работодателят може да бъде глобен до 10 000 000 CZK; глоби и други рискове за служител, извършващ незаконен труд, могат да бъдат намерени в раздела "Рискове от незаконна заетост".

  2. Ако извършвате незаконна работа, не можете да се освободите от отговорността си, като посочите, че не сте запознати с разпоредбите на закона.

Член на семейството съм на гражданин на ЕС и ми е дадено разрешение за временно пребиваване. Какво ми позволява това разрешение по отношение към другите шенгенски държави?

Същевременно временното разрешение за пребиваване дава право на члена на семейството на гражданина на ЕС да се движи и да остане за кратко време (максимум 90 дни във всеки 180-дневен период) в останалите шенгенски държави.