Home » Въпроси и отговори » Къде мога да търся работа?

Къде мога да търся работа?

Home » Въпроси и отговори » Къде мога да търся работа?

Министерство на труда и социалните въпроси

www.mpsv.cz

Бюрото по труда на Чешката република 

www.uradprace.cz

На този портал можете да търсите и на английски, руски или украински (https://www.uradprace.cz/web/en/jobs-for-foreigners).

Търговски уебсайтове

www.jobs.cz

www.prace.cz

www.profesia.cz

www.easy-prace.cz

Агенции за заетост

www.uradprace.cz/agentury-prace