Home » Въпроси и отговори » Рискове от незаконна заетост

Рискове от незаконна заетост

Home » Въпроси и отговори » Рискове от незаконна заетост

Riscurile angajĂrii illegale

Може ли да ме глобят?

Да, могат. Ако извършвате незаконна работа, това е правонарушение, за което е определена глоба в размер до 100 000 CZK. Ако обаче останете на работното място, докато извършвате работа и не докажете самоличността си, например с карта за самоличност, задграничен паспорт, има опасност от глоба до 200 000 CZK.

Може ли да ме екстрадират?

  1. Ако сте гражданин на ЕС или близък член на семейството на гражданин на ЕС, може да ви бъде забранено пребиваване в Чешката република само ако застрашавате сигурността на държавата, сериозно нарушавате обществения ред или застрашавате общественото здраве.

  2. Отдалечен член на семейството на гражданин на ЕС може да бъде екстрадиран по няколко причини. Такъв е случаят например в ситуация, при която чужденец пребивава на територията на  Чешката република без валидно разрешение за пребиваване или извършва незаконна работа. В такива случаи периодът на екстрадиране може да достигне 5 години, съответно 3 години. Той няма право да влиза в ЕС през периода на валидност на екстрадирането.

Какви други последици носи незаконната заетост?

За работодателите предоставянето на възможност за незаконен труд може да има големи последици, например по отношение на бъдещата заетост на чужденци от трети държави, възможност за получаване на парични помощи, инвестиционни насърчавания или изключване на свободните работни места от съответните регистри.

Наказателно отговорен ли съм, ако работя незаконно?

Вие не носите наказателна отговорност, само вашият работодател може да бъде наказателно отговорен.

Ако държавните власти разберат, че работя незаконно, могат ли да си върнат парите, които съм спечелил? Съответно, могат да ги вземат от семейството ми, ако вече съм ги изпратил вкъщи?

Наказанието на незаконно работещ служител е осигурено предимно с глоба, която може да бъде наложена на служителя. Въпреки това, парите, които сте спечелил, няма да бъдат отнети от семейството ви.